MethodBase._MethodBase.GetType Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz GetType() ..For a description of this member, see GetType().

 virtual Type ^ System.Runtime.InteropServices._MethodBase.GetType() = System::Runtime::InteropServices::_MethodBase::GetType;
Type _MethodBase.GetType ();
abstract member System.Runtime.InteropServices._MethodBase.GetType : unit -> Type
override this.System.Runtime.InteropServices._MethodBase.GetType : unit -> Type
Function GetType () As Type Implements _MethodBase.GetType

Döndürülenler

Type

Bu üyenin açıklaması için bkz GetType() ..For a description of this member, see GetType().

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca MethodBase örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir _MethodBase .It can be used only when the MethodBase instance is cast to an _MethodBase interface.

Şunlara uygulanır