MethodBase._MethodBase.IsAbstract Özellik

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz IsAbstract ..For a description of this member, see IsAbstract.

property bool System::Runtime::InteropServices::_MethodBase::IsAbstract { bool get(); };
bool System.Runtime.InteropServices._MethodBase.IsAbstract { get; }
member this.System.Runtime.InteropServices._MethodBase.IsAbstract : bool
 ReadOnly Property IsAbstract As Boolean Implements _MethodBase.IsAbstract

Özellik Değeri

Boolean

Bu üyenin açıklaması için bkz IsAbstract ..For a description of this member, see IsAbstract.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca MethodBase örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir _MethodBase .It can be used only when the MethodBase instance is cast to an _MethodBase interface.

Şunlara uygulanır