MethodBase._MethodBase.IsFinal Özellik

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz IsFinal ..For a description of this member, see IsFinal.

property bool System::Runtime::InteropServices::_MethodBase::IsFinal { bool get(); };
bool System.Runtime.InteropServices._MethodBase.IsFinal { get; }
member this.System.Runtime.InteropServices._MethodBase.IsFinal : bool
 ReadOnly Property IsFinal As Boolean Implements _MethodBase.IsFinal

Özellik Değeri

Boolean

Bu üyenin açıklaması için bkz IsFinal ..For a description of this member, see IsFinal.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca MethodBase örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir _MethodBase .It can be used only when the MethodBase instance is cast to an _MethodBase interface.

Şunlara uygulanır