MethodInfo.GetType Yöntem

Tanım

Bir yöntemin özniteliklerini bulur ve yöntem meta verilerine erişim sağlar.Discovers the attributes of a method and provides access to method metadata.

public:
 virtual Type ^ GetType();
public Type GetType ();
override this.GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Döndürülenler

Type

Uygulamalar

Şunlara uygulanır