MethodInfo.IsGenericMethod Özellik

Tanım

Geçerli yöntemin genel bir yöntem olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the current method is a generic method.

public:
 virtual property bool IsGenericMethod { bool get(); };
public override bool IsGenericMethod { get; }
member this.IsGenericMethod : bool
Public Overrides ReadOnly Property IsGenericMethod As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

geçerli yöntem genel bir yöntem ise true; Aksi takdirde, false.true if the current method is a generic method; otherwise, false.

Şunlara uygulanır