MethodInfo.ReturnParameter Özellik

Tanım

ParameterInfoDönüş türünün özel değiştiriciler içerip içermediğini gibi, yöntemin dönüş türü hakkında bilgi içeren bir nesnesi alır.Gets a ParameterInfo object that contains information about the return type of the method, such as whether the return type has custom modifiers.

public:
 virtual property System::Reflection::ParameterInfo ^ ReturnParameter { System::Reflection::ParameterInfo ^ get(); };
public virtual System.Reflection.ParameterInfo ReturnParameter { get; }
member this.ReturnParameter : System.Reflection.ParameterInfo
Public Overridable ReadOnly Property ReturnParameter As ParameterInfo

Özellik Değeri

ParameterInfo

ParameterInfoDönüş türü hakkında bilgi içeren bir nesne.A ParameterInfo object that contains information about the return type.

Özel durumlar

Bu yöntem uygulanmadı.This method is not implemented.

Açıklamalar

Derleyici tasarımcıları ParameterInfo , gibi özel değiştiricilerin IsConstModifier dönüş türüne uygulanıp uygulanmadığı öğrenmek için bu özellik tarafından döndürülen nesneyi kullanabilir.Compiler designers can use the ParameterInfo object returned by this property to discover whether custom modifiers, such as IsConstModifier, have been applied to the return type.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.