Module Oluşturucu

Tanım

Module sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Module class.

protected:
 Module();
protected Module ();
Protected Sub New ()

Açıklamalar

Bu Oluşturucu, nesnelerin oluşturulması sırasında türetilmiş sınıflar tarafından çağrılır Module .This constructor is invoked by derived classes during the construction of Module objects.

Şunlara uygulanır