ProcessorArchitecture Sabit listesi

Tanım

Bir yürütülebilir dosya tarafından hedeflenen platformun işlemci ve sözcük başına bitlerini tanımlar.Identifies the processor and bits-per-word of the platform targeted by an executable.

public enum class ProcessorArchitecture
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum ProcessorArchitecture
type ProcessorArchitecture = 
Public Enum ProcessorArchitecture
Devralma
ProcessorArchitecture
Öznitelikler

Alanlar

Amd64 4

X64 mimarisinedayalı 64 bitlik bir işlemci.A 64-bit processor based on the x64 architecture.

Arm 5

ARM işlemcisi.An ARM processor.

IA64 3

Yalnızca 64 bitlik bir Intel Itanium işlemcisi.A 64-bit Intel Itanium processor only.

MSIL 1

İşlemci ve sözcüğe göre bit başına açısından nötr.Neutral with respect to processor and bits-per-word.

None 0

İşlemcinin ve sözcük başına bitlerin bilinmeyen veya belirtilmemiş birleşimi.An unknown or unspecified combination of processor and bits-per-word.

X86 2

64 bit platformda (WOW64), yerel veya Windows ortamındaki Windows ortamında bulunan 32 bitlik bir Intel işlemcisi.A 32-bit Intel processor, either native or in the Windows on Windows environment on a 64-bit platform (WOW64).

Açıklamalar

PortableExecutableKinds ve ImageFileMachine birleşimlerinin hepsi geçerli PE dosya türlerini tanımlamaz.Not all combinations of PortableExecutableKinds and ImageFileMachine describe valid PE file types. ProcessorArchitecture, yönetilen kod için geçerli PE dosya türlerini tanımlayan PortableExecutableKinds ve ImageFileMachine bileşimleri kümesidir.ProcessorArchitecture is the set of combinations of PortableExecutableKinds and ImageFileMachine that describe valid PE file types for managed code.

Şunlara uygulanır