TypeInfo.GetDeclaredMethods(String) Yöntem

Tanım

Geçerli türde belirtilen adla eşleşen tüm ortak yöntemleri içeren bir koleksiyon döndürür.Returns a collection that contains all public methods declared on the current type that match the specified name.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Reflection::MethodInfo ^> ^ GetDeclaredMethods(System::String ^ name);
public virtual System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.MethodInfo> GetDeclaredMethods (string name);
abstract member GetDeclaredMethods : string -> seq<System.Reflection.MethodInfo>
override this.GetDeclaredMethods : string -> seq<System.Reflection.MethodInfo>
Public Overridable Function GetDeclaredMethods (name As String) As IEnumerable(Of MethodInfo)
Public Iterator Overridable Function GetDeclaredMethods (name As String) As IEnumerable(Of MethodInfo)

Parametreler

name
String

Aranacak Yöntem adı.The method name to search for.

Döndürülenler

IEnumerable<MethodInfo>

Eşleşen yöntemleri içeren bir koleksiyon name .A collection that contains methods that match name.

Özel durumlar

name, null değeridir.name is null.

Şunlara uygulanır