AsyncValueTaskMethodBuilder.Task Özellik

Tanım

Bu oluşturucunun görevini alır.Gets the task for this builder.

public:
 property System::Threading::Tasks::ValueTask Task { System::Threading::Tasks::ValueTask get(); };
public System.Threading.Tasks.ValueTask Task { get; }
member this.Task : System.Threading.Tasks.ValueTask
Public ReadOnly Property Task As ValueTask

Özellik Değeri

ValueTask

Bu oluşturucunun görevi.The task for this builder.

Şunlara uygulanır