ReadOnlyCollectionBuilder<T>.Reverse Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

Reverse(Int32, Int32)

Öğelerin belirtilen aralıktaki sırasını tersine çevirir.Reverses the order of the elements in the specified range.

Reverse()

Öğelerin sırasını tersine çevirir ReadOnlyCollectionBuilder<T> .Reverses the order of the elements in the entire ReadOnlyCollectionBuilder<T>.

Reverse(Int32, Int32)

Öğelerin belirtilen aralıktaki sırasını tersine çevirir.Reverses the order of the elements in the specified range.

public:
 void Reverse(int index, int count);
public void Reverse (int index, int count);
member this.Reverse : int * int -> unit
Public Sub Reverse (index As Integer, count As Integer)

Parametreler

index
Int32

Tersine çevirmek için aralığın sıfır tabanlı başlangıç dizini.The zero-based starting index of the range to reverse.

count
Int32

Tersine çevirmek için aralıktaki öğe sayısı.The number of elements in the range to reverse.

Şunlara uygulanır

Reverse()

Öğelerin sırasını tersine çevirir ReadOnlyCollectionBuilder<T> .Reverses the order of the elements in the entire ReadOnlyCollectionBuilder<T>.

public:
 void Reverse();
public void Reverse ();
member this.Reverse : unit -> unit
Public Sub Reverse ()

Şunlara uygulanır