_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) Yöntem

Tanım

Bir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1).

public:
 void GetTypeInfoCount([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pcTInfo);
public void GetTypeInfoCount (out uint pcTInfo);
abstract member GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
Public Sub GetTypeInfoCount (ByRef pcTInfo As UInteger)

Parametreler

pcTInfo
UInt32

Bu yöntem döndüğünde, nesne tarafından sunulan tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alan bir konum için bir işaretçi içerir. Bu parametre, başlatmadan iletilir.

Açıklamalar

Bu yöntem, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. IDispatch:: GetTypeInfoCount.

Şunlara uygulanır