ITypeInfo2.GetRefTypeOfImplType(Int32, Int32) Yöntem

Tanım

Uygulanan arabirim türlerinin tür açıklamasını alır, bir tür açıklaması COM sınıfını açıklar.Retrieves the type description of the implemented interface types, if a type description describes a COM class.

public:
 void GetRefTypeOfImplType(int index, [Runtime::InteropServices::Out] int % href);
public void GetRefTypeOfImplType (int index, out int href);
abstract member GetRefTypeOfImplType : int * int -> unit
Public Sub GetRefTypeOfImplType (index As Integer, ByRef href As Integer)

Parametreler

index
Int32

Tutamacı döndürülen uygulanmış türün dizini.The index of the implemented type whose handle is returned.

href
Int32

Bu yöntem döndüğünde, uygulanan arabirim için bir tanıtıcıya bir başvuru içerir.When this method returns, contains a reference to a handle for the implemented interface. Bu parametre, başlatmadan iletilir.This parameter is passed uninitialized.

Uygulamalar

Açıklamalar

Hakkında ek bilgi için ITypeInfo::GetRefTypeOfImplType MSDN Kitaplığı ' na bakın.For additional information about ITypeInfo::GetRefTypeOfImplType, see the MSDN Library.

Şunlara uygulanır