ITypeInfo2.GetVarIndexOfMemId(Int32, Int32) Yöntem

Tanım

Bilinen bir üyeye bağlı olarak DISPID , üye adının bilinmediğini (örneğin, varsayılan bir üyeye bağlama sırasında).Binds to a specific member based on a known DISPID, where the member name is not known (for example, when binding to a default member).

public:
 void GetVarIndexOfMemId(int memid, [Runtime::InteropServices::Out] int % pVarIndex);
public void GetVarIndexOfMemId (int memid, out int pVarIndex);
abstract member GetVarIndexOfMemId : int * int -> unit
Public Sub GetVarIndexOfMemId (memid As Integer, ByRef pVarIndex As Integer)

Parametreler

memid
Int32

Üye tanımlayıcısı.The member identifier.

pVarIndex
Int32

Bu yöntem döndüğünde bir dizinini içerir memid .When this method returns, contains an index of memid. Bu parametre, başlatmadan iletilir.This parameter is passed uninitialized.

Şunlara uygulanır