ComVisibleAttribute.Value Özellik

Tanım

COM türünün görünür olup olmadığını gösteren bir değer alır.

public:
 property bool Value { bool get(); };
public bool Value { get; }
member this.Value : bool
Public ReadOnly Property Value As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true tür görünürse; aksi takdirde , false. true varsayılan değerdir.

Şunlara uygulanır