AdvSimd.Arm64.MultiplyByScalar(Vector128<Double>, Vector64<Double>) Yöntem

Tanım

float64x2_t vmulq_n_f64 (float64x2_t a, float64_t b)float64x2_t vmulq_n_f64 (float64x2_t a, float64_t b)

A64: FMUL vd. 2D, vn. 2D, VM. D [0]A64: FMUL Vd.2D, Vn.2D, Vm.D[0]

public:
 static System::Runtime::Intrinsics::Vector128<double> MultiplyByScalar(System::Runtime::Intrinsics::Vector128<double> left, System::Runtime::Intrinsics::Vector64<double> right);
public static System.Runtime.Intrinsics.Vector128<double> MultiplyByScalar (System.Runtime.Intrinsics.Vector128<double> left, System.Runtime.Intrinsics.Vector64<double> right);
static member MultiplyByScalar : System.Runtime.Intrinsics.Vector128<double> * System.Runtime.Intrinsics.Vector64<double> -> System.Runtime.Intrinsics.Vector128<double>
Public Shared Function MultiplyByScalar (left As Vector128(Of Double), right As Vector64(Of Double)) As Vector128(Of Double)

Parametreler

right
Vector64<Double>

Döndürülenler

Vector128<Double>

Şunlara uygulanır