IContributeDynamicSink Arabirim

Tanım

Uygulama özelliğinin çalışma zamanında yöntemi aracılığıyla kaydedileceğini gösterir RegisterDynamicProperty(IDynamicProperty, ContextBoundObject, Context) .Indicates that the implementing property will be registered at runtime through the RegisterDynamicProperty(IDynamicProperty, ContextBoundObject, Context) method.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public interface class IContributeDynamicSink
public interface IContributeDynamicSink
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IContributeDynamicSink
type IContributeDynamicSink = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type IContributeDynamicSink = interface
Public Interface IContributeDynamicSink
Öznitelikler

Açıklamalar

Dinamik özellikler, uzaktan iletişim çağrıları başlatıldığında ve tamamlandığında bildirilen havuza katkıda bulunabilir.Dynamic properties can contribute sinks that are notified when remoting calls start and finish.

Yöntemler

GetDynamicSink()

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

Arabirim aracılığıyla çağrı başlatma ve olayları tamamlama hakkında bildirim alacak ileti havuzunu döndürür IDynamicMessageSink .Returns the message sink that will be notified of call start and finish events through the IDynamicMessageSink interface.

Şunlara uygulanır