DataContractJsonSerializerSettings.KnownTypes Özellik

Tanım

Bu örnek DataContractJsonSerializerSettings kullanılarak serileştirilmiş nesne grafiğinde mevcut olabilecek türlerin bir koleksiyonunu alır veya ayarlar.Gets or sets a collection of types that may be present in the object graph serialized using this instance the DataContractJsonSerializerSettings.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<Type ^> ^ KnownTypes { System::Collections::Generic::IEnumerable<Type ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IEnumerable<Type ^> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<Type> KnownTypes { get; set; }
public System.Collections.Generic.IEnumerable<Type>? KnownTypes { get; set; }
member this.KnownTypes : seq<Type> with get, set
Public Property KnownTypes As IEnumerable(Of Type)

Özellik Değeri

IEnumerable<Type>

Bu örnek, DataContractJsonSerializerSettings kullanılarak serileştirilmiş nesne grafiğinde mevcut olabilecek türlerin bir koleksiyonu.A collection of types that may be present in the object graph serialized using this instance the DataContractJsonSerializerSettings.

Şunlara uygulanır