SByte.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz ToInt16(IFormatProvider) ..For a description of this member, see ToInt16(IFormatProvider).

 virtual short System.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt16;
short IConvertible.ToInt16 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt16 : IFormatProvider -> int16
override this.System.IConvertible.ToInt16 : IFormatProvider -> int16
Function ToInt16 (provider As IFormatProvider) As Short Implements IConvertible.ToInt16

Parametreler

provider
IFormatProvider

Bu parametre yoksayıldı.This parameter is ignored.

Döndürülenler

Int16

Geçerli örneğin değerine dönüştürülmüş değeri Int16 .The value of the current instance, converted to an Int16.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca SByte örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IConvertible .It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Önerilen alternatif, yöntemini çağırkullanmaktır Convert.ToInt16(SByte) .The recommended alternative is to call the Convert.ToInt16(SByte) method.

Şunlara uygulanır