AccessControlType Sabit listesi

Tanım

Bir AccessRule nesnenin erişime izin vermek veya erişimi reddetmek için kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.Specifies whether an AccessRule object is used to allow or deny access. Bu değerler bayrak değildir ve birleştirilemez.These values are not flags, and they cannot be combined.

public enum class AccessControlType
public enum AccessControlType
type AccessControlType = 
Public Enum AccessControlType
Devralma
AccessControlType

Alanlar

Allow 0

AccessRuleNesne, güvenli bir nesneye erişime izin vermek için kullanılır.The AccessRule object is used to allow access to a secured object.

Deny 1

AccessRuleNesne, güvenli bir nesneye erişimi reddetmek için kullanılır.The AccessRule object is used to deny access to a secured object.

Şunlara uygulanır