CryptoKeySecurity.SetAccessRule(CryptoKeyAccessRule) Yöntem

Tanım

Bu nesneyle ilişkili Isteğe bağlı Access Control listesinde (DACL) belirtilen erişim kuralıyla aynı güvenlik tanımlayıcısı ve niteleyiciyi içeren tüm erişim kurallarını kaldırır CryptoKeySecurity ve ardından belirtilen erişim kuralını ekler.Removes all access rules that contain the same security identifier and qualifier as the specified access rule in the Discretionary Access Control List (DACL) associated with this CryptoKeySecurity object and then adds the specified access rule.

public:
 void SetAccessRule(System::Security::AccessControl::CryptoKeyAccessRule ^ rule);
public void SetAccessRule (System.Security.AccessControl.CryptoKeyAccessRule rule);
override this.SetAccessRule : System.Security.AccessControl.CryptoKeyAccessRule -> unit
Public Sub SetAccessRule (rule As CryptoKeyAccessRule)

Parametreler

rule
CryptoKeyAccessRule

Ayarlanacak erişim kuralı.The access rule to set.

Şunlara uygulanır