CodeAccessPermission.RevertAssert Yöntem

Tanım

Assert()Geçerli çerçevenin kaldırılmasına ve artık etkin olmasına neden olur.Causes any previous Assert() for the current frame to be removed and no longer in effect.

public:
 static void RevertAssert();
public static void RevertAssert ();
[System.Diagnostics.Conditional("FEATURE_MONO_CAS")]
public static void RevertAssert ();
static member RevertAssert : unit -> unit
[<System.Diagnostics.Conditional("FEATURE_MONO_CAS")>]
static member RevertAssert : unit -> unit
Public Shared Sub RevertAssert ()
Öznitelikler

Özel durumlar

Geçerli çerçevenin bir öncekini yok Assert() .There is no previous Assert() for the current frame.

Açıklamalar

AssertGeçerli çerçeve için yoksa, bir oluşturulur ExecutionEngineException .If there is no Assert for the current frame, an ExecutionEngineException is thrown.

Şunlara uygulanır