CngExportPolicies Sabit listesi

Tanım

Bir anahtar için anahtar verme ilkelerini belirtir.Specifies the key export policies for a key.

Bu sabit listesi, üye değerleri için bit düzeyinde karşılaştırmaya izin veren bir FlagsAttribute özniteliği içeriyor.

public enum class CngExportPolicies
[System.Flags]
public enum CngExportPolicies
[<System.Flags>]
type CngExportPolicies = 
Public Enum CngExportPolicies
Devralma
CngExportPolicies
Öznitelikler

Alanlar

AllowArchiving 4

Özel anahtar arşivleme amacıyla bir kez aktarılabilir.The private key can be exported one time for archiving purposes.

AllowExport 1

Özel anahtar birden çok kez aktarılabilir.The private key can be exported multiple times.

AllowPlaintextArchiving 8

Özel anahtar düz metin olarak bir kez aktarılabilir.The private key can be exported one time as plaintext.

AllowPlaintextExport 2

Özel anahtar düz metin olarak birden çok kez aktarılabilir.The private key can be exported multiple times as plaintext.

None 0

Dışarı aktarma ilkesi kurulmadı.No export policies are established. Anahtar dışarı aktarmaya kısıtlama olmadan izin verilir.Key export is allowed without restriction.

Açıklamalar

Bu sınıf, ExportPolicy özelliği ve sınıfı tarafından kullanılır CngKeyCreationParameters .This class is used by the ExportPolicy property and the CngKeyCreationParameters class.

Şunlara uygulanır