DataProtector.SpecificPurposes Özellik

Tanım

Korunan verilere yönelik belirli amaçları alır.Gets the specific purposes for the protected data.

protected:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ SpecificPurposes { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ get(); };
protected System.Collections.Generic.IEnumerable<string> SpecificPurposes { get; }
member this.SpecificPurposes : seq<string>
Protected ReadOnly Property SpecificPurposes As IEnumerable(Of String)

Özellik Değeri

IEnumerable<String>

Korunan veriler için belirli amaçların bir koleksiyonu.A collection of the specific purposes for the protected data.

Şunlara uygulanır