DSASignatureFormat Sabit listesi

Tanım

DSA 'nın algoritma ailesi ile imzalara yönelik veri biçimini belirtir.Specifies the data format for signatures with the DSA family of algorithms.

public enum class DSASignatureFormat
public enum DSASignatureFormat
type DSASignatureFormat = 
Public Enum DSASignatureFormat
Devralma
DSASignatureFormat

Alanlar

IeeeP1363FixedFieldConcatenation 0

Belirli bir anahtar için sabit boyutlu imza üreten IEEE P1363 'tan imza biçimi.The signature format from IEEE P1363, which produces a fixed size signature for a given key.

Rfc3279DerSequence 1

Bir bağımsız değişken biçimli imza üreten IETF RFC 3279 ' den imza biçimi.The signature format from IETF RFC 3279, which produces a variably-sized signature.

Açıklamalar

Önemli

DSA algoritmasının oluşturucuları BT için desteğini geri yapmış.The creators of the DSA algorithm have withdrawn their support for it. Sınıfı yerine sınıfını veya sınıfını kullanmayı düşünün RSA ECDsa DSA .Consider using the RSA class or the ECDsa class instead of the DSA class. DSAYalnızca eski uygulamalarla ve verilerle uyumluluk için kullanın.Use DSA only for compatibility with legacy applications and data.

Şunlara uygulanır