HMACSHA384.TryHashFinal(Span<Byte>, Int32) Yöntem

Tanım

Son veriler HMAC algoritması tarafından işlendikten sonra HMAC hesaplamasını sonlandırmaya çalışır.Attempts to finalize the HMAC computation after the last data is processed by the HMAC algorithm.

protected:
 override bool TryHashFinal(Span<System::Byte> destination, [Runtime::InteropServices::Out] int % bytesWritten);
protected override bool TryHashFinal (Span<byte> destination, out int bytesWritten);
override this.TryHashFinal : Span<byte> * int -> bool
Protected Overrides Function TryHashFinal (destination As Span(Of Byte), ByRef bytesWritten As Integer) As Boolean

Parametreler

destination
Span<Byte>

HMAC değerini alacak arabellek.The buffer to receive the HMAC value.

bytesWritten
Int32

Bu yöntem döndüğünde, içine yazılan baytların toplam sayısı destination .When this method returns, the total number of bytes written into destination. Bu parametre başlatılmamış olarak değerlendirilir.This parameter is treated as uninitialized.

Döndürülenler

Boolean

truedestinationHMAC değerini almak için yeterince uzunsa; Aksi takdirde, false .true if destination is long enough to receive the HMAC value; otherwise, false.

Şunlara uygulanır