EnvironmentPermission.Copy Yöntem

Tanım

Geçerli iznin özdeş bir kopyasını oluşturur ve döndürür.Creates and returns an identical copy of the current permission.

public:
 override System::Security::IPermission ^ Copy();
public override System.Security.IPermission Copy ();
override this.Copy : unit -> System.Security.IPermission
Public Overrides Function Copy () As IPermission

Döndürülenler

IPermission

Geçerli iznin bir kopyası.A copy of the current permission.

Açıklamalar

İznin bir kopyası, özgün izinle aynı kaynaklara erişimi temsil eder.A copy of a permission represents the same access to resources as the original permission.

Şunlara uygulanır