Evidence.Clone Yöntem

Tanım

Bu bulgu nesnesinin yinelenen bir kopyasını döndürür.Returns a duplicate copy of this evidence object.

public:
 System::Security::Policy::Evidence ^ Clone();
public System.Security.Policy.Evidence Clone ();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public System.Security.Policy.Evidence Clone ();
member this.Clone : unit -> System.Security.Policy.Evidence
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.Clone : unit -> System.Security.Policy.Evidence
Public Function Clone () As Evidence

Döndürülenler

Evidence

Bu bulgu nesnesinin yinelenen bir kopyası.A duplicate copy of this evidence object.

Öznitelikler

Açıklamalar

Yinelenen kopya, koleksiyondaki tüm kanıt nesnelerini içeren bir tamamen kopyasıdır.The duplicate copy is a complete copy that includes all the evidence objects in the collection.

Şunlara uygulanır