NTAccount.Inequality(NTAccount, NTAccount) Operatör

Tanım

NTAccountEşit olup olmadığını anlamak için iki nesneyi karşılaştırır.Compares two NTAccount objects to determine whether they are not equal. Özellik tarafından döndürülenden farklı bir kurallı ad temsilleri varsa Value veya nesnelerden biri ise diğeri değilse eşit değildir null .They are considered not equal if they have different canonical name representations than the one returned by the Value property or if one of the objects is null and the other is not.

public:
 static bool operator !=(System::Security::Principal::NTAccount ^ left, System::Security::Principal::NTAccount ^ right);
public static bool operator != (System.Security.Principal.NTAccount left, System.Security.Principal.NTAccount right);
static member op_Inequality : System.Security.Principal.NTAccount * System.Security.Principal.NTAccount -> bool
Public Shared Operator != (left As NTAccount, right As NTAccount) As Boolean

Parametreler

left
NTAccount

Eşitsizlik karşılaştırması için kullanılacak sol işlenen.The left operand to use for the inequality comparison. Bu parametre olabilir null .This parameter can be null.

right
NTAccount

Eşitsizlik karşılaştırması için kullanılacak doğru işlenen.The right operand to use for the inequality comparison. Bu parametre olabilir null .This parameter can be null.

Döndürülenler

Boolean

trueleftve right eşitse, tersi durumda false .true if left and right are not equal; otherwise false.

Şunlara uygulanır