SecurityCriticalScope Sabit listesi

Tanım

Dikkat

SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.

Kapsamını belirtir SecurityCriticalAttribute .Specifies the scope of a SecurityCriticalAttribute.

public enum class SecurityCriticalScope
public enum SecurityCriticalScope
[System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")]
public enum SecurityCriticalScope
type SecurityCriticalScope = 
[<System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")>]
type SecurityCriticalScope = 
Public Enum SecurityCriticalScope
Devralma
SecurityCriticalScope
Öznitelikler

Alanlar

Everything 1

Özniteliği, izleyen tüm kod için geçerlidir.The attribute applies to all code that follows it.

Explicit 0

Özniteliği yalnızca anında hedef için geçerlidir.The attribute applies only to the immediate target.

Açıklamalar

Güvenlik açısından kritik kod, hassas kaynakları koruyan ve gerekli ayrıcalık yükseltme işlemlerini gerçekleştirerek kaynağa güvenilmeyen veya kısmen güvenilen koda aracılı erişim sunan herhangi bir koddur.Security-critical code is any code that protects sensitive resources and exposes brokered access to the resource to untrusted or partially trusted code by performing the necessary elevation of privilege operations.

Şunlara uygulanır