IWorkflowInstanceManagement.Terminate(Guid, String) Yöntem

Tanım

Belirtilen iş akışı örneğini sonlandırır.Terminates the specified workflow instance.

public:
 void Terminate(Guid instanceId, System::String ^ reason);
[System.ServiceModel.OperationContract(Name="Terminate")]
public void Terminate (Guid instanceId, string reason);
[<System.ServiceModel.OperationContract(Name="Terminate")>]
abstract member Terminate : Guid * string -> unit
Public Sub Terminate (instanceId As Guid, reason As String)

Parametreler

instanceId
Guid

Sonlandırılacak iş akışı örneğinin GUID tanımlayıcısı.The GUID identifier of the workflow instance to terminate.

reason
String

İş akışı örneğini sonlandırma nedeni.The reason to terminate the workflow instance.

Öznitelikler

Açıklamalar

Bu işlem, bir iptal işleminin ve ardından devam eden bir işlemin işlevlerini birleştirir.This operation combines the functionality of an abort operation followed by a persist operation.

Şunlara uygulanır