Receive.Content Özellik

Tanım

Alacak verileri alır veya ayarlar.Gets or sets the data to receive. İçerik bir ReceiveMessageContent veya bir olabilir ReceiveParametersContent .The content can be either a ReceiveMessageContent or a ReceiveParametersContent.

public:
 property System::ServiceModel::Activities::ReceiveContent ^ Content { System::ServiceModel::Activities::ReceiveContent ^ get(); void set(System::ServiceModel::Activities::ReceiveContent ^ value); };
public System.ServiceModel.Activities.ReceiveContent Content { get; set; }
member this.Content : System.ServiceModel.Activities.ReceiveContent with get, set
Public Property Content As ReceiveContent

Özellik Değeri

ReceiveContent

Alacak veriler.The data to receive.

Şunlara uygulanır