BasicHttpBinding.EnvelopeVersion Özellik

Tanım

Bu bağlama tarafından işlenen iletiler için kullanılan SOAP sürümünü alır.Gets the version of SOAP that is used for messages that are processed by this binding.

public:
 property System::ServiceModel::EnvelopeVersion ^ EnvelopeVersion { System::ServiceModel::EnvelopeVersion ^ get(); };
public System.ServiceModel.EnvelopeVersion EnvelopeVersion { get; }
member this.EnvelopeVersion : System.ServiceModel.EnvelopeVersion
Public ReadOnly Property EnvelopeVersion As EnvelopeVersion

Özellik Değeri

EnvelopeVersion

EnvelopeVersionBu bağlama ile kullanılan öğesinin değeri.The value of the EnvelopeVersion that is used with this binding. Değer her zaman SOAP 1,1 ' dir.The value is always SOAP 1.1.

Açıklamalar

SOAP 1,1, bu bağlama ile kullanılabilecek tek değerdir.SOAP 1.1 is the only value that can be used with this binding.

Şunlara uygulanır