ConnectionOrientedTransportBindingElement.ShouldSerializeMaxPendingAccepts Yöntem

Tanım

Bağlantı yönelimli taşıma bağlama öğesinin bekleyen en fazla kabul etme serileştirmesi gerekip gerekmediğini gösterir.Indicates whether the connection oriented transport binding element should serialize maximum pending accepts.

public:
 bool ShouldSerializeMaxPendingAccepts();
public bool ShouldSerializeMaxPendingAccepts ();
member this.ShouldSerializeMaxPendingAccepts : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeMaxPendingAccepts () As Boolean

Döndürülenler

Boolean

true bağlantı yönelimli taşıma bağlama öğesi, bekleyen en fazla kabul etme sayısını serileştirmelidir; Aksi takdirde, false .true if the connection oriented transport binding element should serialize maximum pending accepts; otherwise, false.

Şunlara uygulanır