TransactionFlowBindingElement.ShouldSerializeTransactionProtocol Yöntem

Tanım

İşlem akışı için kullanılan işlem protokolünün seri hale getirilebilir olup olmadığını döndürür.Returns whether the transaction protocol used for transaction flow can be serialized.

public:
 bool ShouldSerializeTransactionProtocol();
public bool ShouldSerializeTransactionProtocol ();
member this.ShouldSerializeTransactionProtocol : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeTransactionProtocol () As Boolean

Döndürülenler

Boolean

true işlem protokolü seri hale getirilebilir ise; Aksi takdirde, false .true if the transaction protocol can be serialized; otherwise, false.

Şunlara uygulanır