IBindingConfigurationElement.Name Özellik

Tanım

Bağlamanın adını alır.Gets the name of the binding.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Özellik Değeri

String

Bağlamanın adı.The name of the binding.

Şunlara uygulanır