ServiceDebugElement Oluşturucu

Tanım

ServiceDebugElement sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the ServiceDebugElement class.

public:
 ServiceDebugElement();
public ServiceDebugElement ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır