ServiceSecurityAuditElement.CopyFrom(ServiceModelExtensionElement) Yöntem

Tanım

Belirtilen yapılandırma öğesinin içeriğini bu ServiceSecurityAuditElement nesneye kopyalar.Copies the contents of the specified configuration element to this ServiceSecurityAuditElement object.

public:
 override void CopyFrom(System::ServiceModel::Configuration::ServiceModelExtensionElement ^ from);
public override void CopyFrom (System.ServiceModel.Configuration.ServiceModelExtensionElement from);
override this.CopyFrom : System.ServiceModel.Configuration.ServiceModelExtensionElement -> unit
Public Overrides Sub CopyFrom (from As ServiceModelExtensionElement)

Parametreler

from
ServiceModelExtensionElement

ServiceModelExtensionElementKopyalamak için yapılandırma öğesini temsil eden bir.A ServiceModelExtensionElement that represents the configuration element to copy.

Şunlara uygulanır