X509DefaultServiceCertificateElement Oluşturucu

Tanım

X509DefaultServiceCertificateElement sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the X509DefaultServiceCertificateElement class.

public:
 X509DefaultServiceCertificateElement();
public X509DefaultServiceCertificateElement ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır