X509DefaultServiceCertificateElement.StoreName Özellik

Tanım

Açılacak X. 509.440 sertifika deposunun adını alır veya ayarlar.Gets or sets the name of the X.509 certificate store to open.

public:
 property System::Security::Cryptography::X509Certificates::StoreName StoreName { System::Security::Cryptography::X509Certificates::StoreName get(); void set(System::Security::Cryptography::X509Certificates::StoreName value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("storeName", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
public System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreName StoreName { get; set; }
[System.Configuration.ConfigurationProperty("storeName", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument, Options=System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.None)]
public System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreName StoreName { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("storeName", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
member this.StoreName : System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreName with get, set
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("storeName", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument, Options=System.Configuration.ConfigurationPropertyOptions.None)>]
member this.StoreName : System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreName with get, set
Public Property StoreName As StoreName

Özellik Değeri

StoreName

StoreNameAçılacak X. 509.440 sertifika deposunun adını içeren bir.A StoreName that contains the name of the X.509 certificate store to open.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır