XmlElementElement.Copy(XmlElementElement) Yöntem

Tanım

Belirtilen içeriğini XmlElement Bu örneğe kopyalar.Copies the content of the specified XmlElement to this instance.

public:
 void Copy(System::ServiceModel::Configuration::XmlElementElement ^ source);
public void Copy (System.ServiceModel.Configuration.XmlElementElement source);
member this.Copy : System.ServiceModel.Configuration.XmlElementElement -> unit
Public Sub Copy (source As XmlElementElement)

Parametreler

source
XmlElementElement

XmlElementÖğesinden kopyalama yapılacak.The XmlElement to copy from.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

Yapılandırma dosyası salt okunurdur.The configuration file is read-only.

Şunlara uygulanır