MessageDescription.Body Özellik

Tanım

SOAP iletisinin gövdesini alır.Gets the body of the SOAP message.

public:
 property System::ServiceModel::Description::MessageBodyDescription ^ Body { System::ServiceModel::Description::MessageBodyDescription ^ get(); };
public System.ServiceModel.Description.MessageBodyDescription Body { get; }
member this.Body : System.ServiceModel.Description.MessageBodyDescription
Public ReadOnly Property Body As MessageBodyDescription

Özellik Değeri

MessageBodyDescription

MessagePartDescriptionCollectionİletinin gövdesini içeren.The MessagePartDescriptionCollection that contains the body of the message.

Açıklamalar

SOAP gövdesi, son bir SOAP alıcısına bilgi iletmek için bir mekanizma sağlar.A SOAP body provides a mechanism for transmitting information to an ultimate SOAP receiver.

Şunlara uygulanır