AnnouncementClient.AnnounceOnlineTaskAsync(EndpointDiscoveryMetadata) Yöntem

Tanım

Çevrimiçi bir görev duyurusu iletisinin (Hello) belirtilen uç nokta bulgu meta verileriyle zaman uyumsuz olarak gönderilmesine neden olur.Causes an online task announcement message (Hello) to be sent asynchronously with the specified endpoint discovery metadata.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ AnnounceOnlineTaskAsync(System::ServiceModel::Discovery::EndpointDiscoveryMetadata ^ discoveryMetadata);
public System.Threading.Tasks.Task AnnounceOnlineTaskAsync (System.ServiceModel.Discovery.EndpointDiscoveryMetadata discoveryMetadata);
member this.AnnounceOnlineTaskAsync : System.ServiceModel.Discovery.EndpointDiscoveryMetadata -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function AnnounceOnlineTaskAsync (discoveryMetadata As EndpointDiscoveryMetadata) As Task

Parametreler

discoveryMetadata
EndpointDiscoveryMetadata

Uç nokta bulma meta verileri.The endpoint discovery metadata.

Döndürülenler

Task

Zaman uyumsuz olarak gönderilecek çevrimiçi bir görev duyurusu iletisi.An online task announcement message to be sent asynchronously.

Şunlara uygulanır