DiscoveryEndpointElement Oluşturucu

Tanım

DiscoveryEndpointElement sınıfının yeni bir örneğini oluşturur.Creates a new instance of the DiscoveryEndpointElement class.

public:
 DiscoveryEndpointElement();
public DiscoveryEndpointElement ();
Public Sub New ()

Açıklamalar

Varsayılan olarak, DiscoveryEndpointElement sınıfı DiscoveryEndpoint geçerli bulma protokol sürümü ve moduyla birlikte bir döndürür.By default, the DiscoveryEndpointElement class returns a DiscoveryEndpoint with the current Discovery protocol version and mode.

Şunlara uygulanır