UdpTransportSettingsElement.SocketReceiveBufferSize Özellik

Tanım

SocketReceiveBufferSizeBIR UDP aktarım yapılandırması öğesindeki özelliğin değerini alır veya ayarlar.Gets or sets the value of the SocketReceiveBufferSize property in a UDP transport configuration element.

public:
 property int SocketReceiveBufferSize { int get(); void set(int value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("socketReceiveBufferSize", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
[System.Configuration.IntegerValidator(MaxValue=2147483647, MinValue=1)]
public int SocketReceiveBufferSize { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("socketReceiveBufferSize", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
[<System.Configuration.IntegerValidator(MaxValue=2147483647, MinValue=1)>]
member this.SocketReceiveBufferSize : int with get, set
Public Property SocketReceiveBufferSize As Integer

Özellik Değeri

Int32

Temeldeki WinSock yuvasında Alım arabelleği boyutu.The receive buffer size on the underlying WinSock socket.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır