FindCriteria.Extensions Özellik

Tanım

Örnekteki uzantıların bir koleksiyonunu alır FindCriteria .Gets a collection of extensions in the FindCriteria instance.

public:
 property System::Collections::ObjectModel::Collection<System::Xml::Linq::XElement ^> ^ Extensions { System::Collections::ObjectModel::Collection<System::Xml::Linq::XElement ^> ^ get(); };
public System.Collections.ObjectModel.Collection<System.Xml.Linq.XElement> Extensions { get; }
member this.Extensions : System.Collections.ObjectModel.Collection<System.Xml.Linq.XElement>
Public ReadOnly Property Extensions As Collection(Of XElement)

Özellik Değeri

Collection<XElement>

XML uzantıları.The XML extensions.

Şunlara uygulanır