UdpAnnouncementEndpoint.DefaultIPv6MulticastAddress Alan

Tanım

IPv6 için varsayılan UDP çok noktaya yayın adresi.The default UDP multicast address for IPv6.

public: static initonly Uri ^ DefaultIPv6MulticastAddress;
public static readonly Uri DefaultIPv6MulticastAddress;
 staticval mutable DefaultIPv6MulticastAddress : Uri
Public Shared ReadOnly DefaultIPv6MulticastAddress As Uri 

Alan Değeri

Uri

Şunlara uygulanır