FederatedMessageSecurityOverHttp.ShouldSerializeEstablishSecurityContext Yöntem

Tanım

Güvenlik bağlamının varsayılan olup olmadığı ve bu nedenle serileştirilmesi gereken bir gösterge döndürür.Returns an indication whether the security context is not the default and therefore should be serialized.

public:
 bool ShouldSerializeEstablishSecurityContext();
public bool ShouldSerializeEstablishSecurityContext ();
member this.ShouldSerializeEstablishSecurityContext : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeEstablishSecurityContext () As Boolean

Döndürülenler

Boolean

true bağlam serileştirilmelidir; Aksi takdirde, false .true if the context should be serialized; otherwise, false.

Şunlara uygulanır