ICommunicationObject.EndClose(IAsyncResult) Yöntem

Tanım

İletişim nesnesini kapatmak için zaman uyumsuz bir işlem tamamlar.Completes an asynchronous operation to close a communication object.

public:
 void EndClose(IAsyncResult ^ result);
public void EndClose (IAsyncResult result);
abstract member EndClose : IAsyncResult -> unit
Public Sub EndClose (result As IAsyncResult)

Parametreler

result
IAsyncResult

IAsyncResultBu, yöntemi çağrısıyla döndürülür BeginClose .The IAsyncResult that is returned by a call to the BeginClose method.

Özel durumlar

BeginClose, durumundaki bir nesne üzerinde çağrıldı Faulted .BeginClose was called on an object in the Faulted state.

Zaman aşımı, düzgün bir ICommunicationObject şekilde kapanmadan önce geçen süre geçti.The timeout elapsed before the ICommunicationObject was able to close gracefully.

Şunlara uygulanır