InstanceContext.DefaultOpenTimeout Özellik

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, bir açık işlemin tamamlanabilmesi için varsayılan zaman aralığını alır.When overridden in a derived class, gets the default interval of time provided for an open operation to complete.

protected:
 virtual property TimeSpan DefaultOpenTimeout { TimeSpan get(); };
protected public:
 virtual property TimeSpan DefaultOpenTimeout { TimeSpan get(); };
protected override TimeSpan DefaultOpenTimeout { get; }
protected internal override TimeSpan DefaultOpenTimeout { get; }
member this.DefaultOpenTimeout : TimeSpan
Protected Overrides ReadOnly Property DefaultOpenTimeout As TimeSpan
Protected Friend Overrides ReadOnly Property DefaultOpenTimeout As TimeSpan

Özellik Değeri

TimeSpan

Şunlara uygulanır